Monday, December 13, 2010

Laskar Pelangi


Nukilan Laskar Pelangi:

Sebuah filem yang sangat bagus untuk ditontoni kerana ianya mempunyai banyak mesej yang dapat penonton teladani dan contohi. Bagi diriku cerita ini menunjukkan 'harapan' yang tinggi menggunung daripada anak-anak kecil Pulau Belitung yang ingin mengubah masa hadapan mereka dengan pendidikan. Kecekalan dan ketabahan si Lintang yang berbatu-batu mengayuh basikalnya dan setiap kali dalam perjalanan akan dihadangi oleh seekor buaya yang besar tetapi semangat dan azam yang kuat si Lintang menjadi Bintang yang menyerlah di SD Muhammadiah. Ternyata buah fikiran Adrea Hirata sangat memberi impak kepada para penonton terutamanya di Indonesia dan serata dunia.
sekian: dr guru novice

No comments:

Post a Comment