Tuesday, December 21, 2010

Munajat Hati

Sekiranya satu hari yang berlalu, tetapi aku tidak mendapat pertambahan bahan ilmu pengetahuan dan tidak pula mendapat pertambahan petunjuk ....

Maka memanglah aku tidak mendapat keberkatan hidup pada hari itu sejak dari terbitnya matahari .....


2.39 Pm .... 22/12/2010

No comments:

Post a Comment